SISTEMA DE POSTES SOS

El sistema de postes SOS de SELBA S.L. permet comunicacions de veu i dades entre els postes situats en carretera o túnel i un Centre de Control o varis Centres de Control de on es reben les trucades i es gestiona tot el procés.

Poste SOS de carretera

Poste SOS de carretera

Centre de control SOS

Centre de control

SELBA S.L. disposa de postes SOS amb suport de comunicació IP per a l'establiment de la comunicació de veu i dades entre en Centre de Control i els postes de carretera i túnel.

SELBA S.L. disposa del software del Centre de Control que es personalitza per a l’usuari final. Aquest centre de control visualitza gràficament la xarxa de postes, atén i grava totes les trucades de veu i gestiona totes les trucades de dades per a realitzar el manteniment de la instal·lació.